Στελέχωση του Κέντρου

 Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Αργιθέας στελεχώνεται από κοινωνική λειτουργό και ψυχολόγο.

 Ωράριο λειτουργίας

Δευτέρα - Παρασκευή 8:00 π.μ. -16:00 μ.μ