Απόφαση για ορισμό Αντιδημάρχων και Εντεταλμένων Συμβούλων και ανακατανομή αρμοδιοτήτων από 1ης Απριλίου 2018 είχαμε στο Δήμο Αργιθέας με απόφαση του Δημάρχου Λάμπρου Τσιβόλα.

Αφού συνεκτιμήθηκε η κατάσταση με τη συνεχιζόμενη κακοκαιρία και τις δυσμενείς προγνώσεις για το επόμενο διάστημα, κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Δήμο Αργιθέας και την Τετάρτη 11 Ιανουαρίου, καθόσον ο ισχυρός παγετός συνεχίζεται και παραμένει η επικινδυνότητα κατά την πρόσβαση και την παραμονή των μαθητών στους σχολικούς χώρους.

Κλειστά παραμένουν τα σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Δήμο Αργιθέας και την Τρίτη 10 Ιανουαρίου, με απόφαση του δημάρχου κ. Λάμπρου Τσιβόλα, λόγω ισχυρού παγετού και επικινδυνότητας κατά την πρόσβαση και την παραμονή στους σχολικούς χώρους.