Ορεινός Δήμος Αργιθέας Αγράφων. Πολιτιστική πολιτική, διαχείριση και τοπική ανάπτυξη

Η περίπτωση του ορεινού Δήμου Αργιθέας επιλέχθηκε με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά πολιτισμικού αποθέματος που διαθέτει ο τόπος (υλική και άυλη πολιτισμική κληρονομιά), συνδράμοντας στην ενίσχυση των μειονεκτικών περιοχών του ορεινού Ελλαδικού χώρου που διαθέτουν πλούσια δυνητικά αξιοποιήσιμα χαρακτηριστικά.

Διπλωματική εργασία
Άννα Τιανταφύλλου

Η βιώσιμη ανάπτυξη μιας περιοχής συνδέεται αδιαμφισβήτητα με την αξιοποίηση της πολιτιστικής της κληρονομιάς (cultural heritage).

Η πολιτιστική ταυτότητα ενός τόπου (φυσικό κεφάλαιο, αρχαιολογικοί χώροι, θρησκευτικά μνημεία, μουσεία, παραδοσιακοί οικισμοί, ήθη και έθιμα, λαϊκή τέχνη), δύναται να ενισχύσει σημαντικά την ανάπτυξη του, μέσω κατάλληλης στρατηγικής στη διαχείριση του πολιτισμικού αποθέματος του (cultural heritage management) και των πολιτιστικών του πόρων (cultural financial resources). Ταυτόχρονα, η Τοπική Αυτοδιοίκηση ακολουθώντας μια πολιτιστική πολιτική (cultural policy) place branding & αναπτυξιακού προγράμματος ορεινών περιοχών δημιουργεί το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του τόπου. Επιπλέον, η συνεργασία με διεθνείς φορείς/διεθνείς οργανισμούς διαχείρισης πολιτισμικού αποθέματος (Unesco, Council of Europe) ενισχύει τον διαπολιτισμικό διάλογο, δημιουργώντας τις κατάλληλες προϋποθέσεις για υποδοχή επισκεπτών, καθιστώντας την περιοχή ανταγωνιστική. Τέλος, η συμβολή των νέων τεχνολογιών συμβάλλει θετικά στην προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς στο σύγχρονο πολιτισμικό γίγνεσθαι.

Η περίπτωση του ορεινού Δήμου Αργιθέας επιλέχθηκε με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά πολιτισμικού αποθέματος που διαθέτει ο τόπος (υλική και άυλη πολιτισμική κληρονομιά), συνδράμοντας στην ενίσχυση των μειονεκτικών περιοχών του ορεινού Ελλαδικού χώρου που διαθέτουν πλούσια δυνητικά αξιοποιήσιμα χαρακτηριστικά.

 Ολόκληρη η Διπλωματική

Μέρος 1

Μέρος 2

Μέρος 3

Μέρος 4

Μέρος 5

 

Άδειες και άλλα έγγραφα

Άδεια καταγραφής

Βεβαίωση

Γεφύρια: Έκθεση αυτοψίας

Γέφυρα του 13ου αιώνα υπό κατάρρευση

Κρανιά Πετρίλου: Παναγία

ΜΝΗΜΕΙΑ 2015

ΜΕΛΕΤΗ_ΓΕΝΕΣΙΟΝ_ΘΕΟΤΟΚΟΥ_ΚΩΣΤΗ

Μέρος 1

Μέρος 2

Μέρος 3

Μέρος 4

Απάντηση Υπουργού

Χάρτης