Τα τελευταία χρόνια ο δήμος Αργιθέας, σε συνεργασία με το ΥΠΠΟ και την ΙΜΘΦ (εποπτευόμενα ΝΠΔΔ) επιχείρησε να καταγράψει και να αναδείξει το Θρησκευτικό πολιτιστικό απόθεμα της περιοχής. Δεν αρκεί όμως η καταγραφή αν δεν υπάρξει συντήρηση και ανάδειξη… μια εικόνα με ιστορία.
Ο εικονογραφικός τύπος της Ζωοδόχου Πηγής ακολουθεί την παράδοση της εφέστιας εικόνας στο ομώνυμο ιερό χριστιανικό αγίασμα, Ζωοδόχος Πηγή του Μπαλουκλί ή Παναγία η Μπαλουκλιώτισσα, που βρίσκεται στη Κωνσταντινούπολη έξω από τη δυτική πύλη της Σηλυβρίας[1].

Τα «Γεννέσια»  του Βλασίου και του Κώστη που γιορτάζουν σήμερα βγήκαν με ελάχιστες φθορές από το σεισμό της 31-8-2018.

Βλέπεται ήταν οι παρεμβάσεις του ΥΠΠΟ (Δνση Αναστήλωσης και Δνση Συντήρησης) που συνέβαλλαν παλιότερα και πρόσφατα με τις παρεμβάσεις τους.

26 Ιουλίου 1823: «…αμέσως κινώ κατ’ ευθείαν δια Άγραφα, με 200 στρατ. οπού έχω, προς βοήθειαν του Καραϊσκάκη, ο οποίος φωνάζει ο δυστυχής .. ο Σκόντρας ο ίδιος επήγε εις Άγραφα, με όλην την δύναμίν του, και επιάσθη το ντουφέκι εις τας 23 του τρέχοντος, και σήμερον είναι τρείς ημέρες οπού πολεμά, όμως είναι αδύνατον να τους εμποδίση επειδή ήτον υστερημένος και από εφόδια και από ασκέρι. Μόνον 500 καλούς στρατιώτας έχει, και τους Αγραφιώτας τους απόλυκεν δια να κυβερνήσουν τας φαμελλίας των ….».

Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η κοινή εκδήλωση των Γενικών Αρχείων του Κράτους Ν. Καρδίτσας και Γενικών Αρχείων του Κράτους Ν. Ευρυτανίας με την υποστήριξη του Δήμου Αργιθέας Καρδίτσας (Βλάσι 8/8, Πετρίλο 9/8).

Στο οδοιπορικό αυτό που ξανοίγεται στην ιστορία των Αγραφιώτικων βουνών παρουσιάστηκαν τρία θέματα: η χαρτογράφηση του ενιαίου ιστορικού και πολιτισμικού χώρου των Αγράφων , η λειτουργία της περιοχής και του οικωνυμίου Άγραφα ως συμβόλου, η ψηλάφηση του βιωμένου χρόνου της ιστορικής παρουσίας των ανθρώπων στο χώρο αυτό.

Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις του Δήμου Αργιθέας στα χωριά σε αρμονία πάντα με τις εκδηλώσεις των τοπικών πολιτιστικών συλλόγων και την πολιτιστική δράση της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας.

Ήδη έχουν πραγματοποιηθεί με επιτυχία οι θεατρικές παραστάσεις  στο Πετροχώρι, στο Ανθηρό, στην Καλή Κώμη, την Αργιθέα και την Μεταμόρφωση Ανθηρού.

Κοινή εκδήλωση των Γενικών Αρχείων του Κράτους Ν. Καρδίτσας και Γενικών Αρχείων του Κράτους  Ν. Ευρυτανίας

Οι όμοροι νομοί Ευρυτανίας και Καρδίτσας  διοικητικώς διαχειρίζονται κατανεμημένο τον άλλοτε ενιαίο πολιτισμικό χώρο των ιστορικών Αγράφων. Για τούτο τα ΓΑΚ Αρχεία Ν. Καρδίτσας και Ν. Ευρυτανίας  στοχεύουν στη διοργάνωση – με προοπτική  τριετίας - θερινών εκδηλώσεων με θέμα  Στ΄ Άγραφα ....ένα ταξίδι , ενταγμένων στο γενικότερο πλαίσιο αγραφιώτικης αναφοράς.

Ο Δήμος Αργιθέας διοργανώνει την Τετάρτη 1 Αυγούστου και ώρα 21:30 συναυλία με το συγκρότημα «ΧΟΡΟΣΤΑΛΙΤΕΣ» δίπλα στην ιστορική Γέφυρα Κοράκου, στα όρια των δήμων Αργιθέας Καρδίτσας και Γεωργίου Καραϊσκάκη Άρτας, σε μια μαγευτική θέση της κοιλάδας Αχελώου.

Ο εορτασμός της Διεθνής Ημέρας των Αρχείων είναι μια σημαντική ευκαιρία για τα αρχεία, τους αρχειονόμους και όλους τους επιστήμονες της πληροφόρησης να αναδείξουν την χρησιμότητα των αρχείων στην κοινωνία, να κάνουν τους πολίτες να ανακαλύψουν και να γνωρίσουν τον πλούτο που φυλάσσεται στα αρχεία και να έρθουν σε επαφή με αυτό το συναρπαστικό χώρο, στον οποίο υπόκεινται μοναδικά τεκμήρια πολιτιστικής κληρονομιάς.

Η Αναπτυξιακή Καρδίτσας, με την στήριξη των τοπικών φορέων και σε συνεργασία με το περιοδικό «Explore Greece» by Ellines in Emirates που εκπροσωπείται από τον εκδότη Γιώργο Γιαννάκη, έχουν την τιμή να σας προσκαλέσουν στην εκδήλωση με τίτλο: «Το παρόν και το μέλλον του Τουρισμού στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας».

Φέτος συμπληρώνονται 55 χρόνια από τη δημιουργία της λίμνης Στεφανιάδας.

Το Φθινόπωρο του 1962 έφερε στην Αργιθέα (όπως και σε ολόκληρο την Πίνδο) μία από τις χειρότερες περιόδους βροχοπτώσεων. Τα χιόνια που ακολούθησαν ήταν συνεχή και καθημερινά. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα απασχόλησαν τον Αθηναϊκό τύπο και έφεραν σε απόγνωση τους κατοίκους –όχι μόνο της Στεφανιάδας- αλλά και πολλών άλλων Χωριών της Αργιθέας.

Ένα από τα αξιόλογα μνημεία της περιοχής μας, η γέφυρα Κοράκου δεν υπάρχει πια. Καταστράφηκε από τον ΔΣΕ κατά τον εμφύλιο πόλεμο (28-3 1949). Μέχρι πρόσφατα διασώζονταν τα βάθρα, κι αυτά σιγά σιγά εξαφανίζονται λόγω των έργων στην περιοχή.
Ενόσω υπήρχε η γέφυρα, προκάλεσε το θαυμασμό και την περιέργεια Ελλήνων και ξένων περιηγητών, που την αποτύπωσαν σε κείμενά τους.

Μια επιστολή του 1710, που στάλθηκε από το Πετρίλο, από άγνωστο επίσκοπο που βρέθηκε εκεί, με παραλήπτη καθηγούμενο Δουσίκου Ἀθανάσιο, περιγράφει προφανώς πως κτίστηκε η «κούλια», που ακόμη στέκει όρθια…
«…ἐκεῖ σιμὰ ἀπὸ τὸ ἐδῶθεν μέρος τῆς ὁδοῦ κάποια σκάλα, ἡ ὁποία ἀπειλεῖ εἰς τοὺς ὁδίτας φοβερώτατον κίνδυνον, εἰς τόσον ὁποῦ, ἂν δὲν διορθωθῇ καὶ ἐκείνη μὲ ἔξοδον ἱκανήν, ἥ τε ὁδὸς τελείως ἄβατος γίνεται, καὶ αὐτὴ ἡ γέφυρα ματαιούται, ὡς μηδενὸς δυναμένου διαβῆναι ἐκεῖθεν...».

«Ἀληθὴς καὶ ἀνόθευτος Λαμπρὴ ἀνατέλλει διὰ τοὺς κατοίκους τῶν ἐπαρχιῶν, τῶν πόλεων, τῶν κωμοπόλεων, τῶν χωρίων ὅσον διασῴζονται καθαρότερον καὶ ἐκδηλούνται ἐμφανέστερον τοῦ ἐθνικοῦ βίου τὰ ἤθη καὶ τὰ ἔθιμα. Ἐκεῖ αἱ γλυκύταται παραδόσεις, ἐκεῖ αἱ ἑλληνικόταται συνήθειαι, ἡ χριστιανικότερα πίστις καὶ ἡ εὐαγγελικωτέρα χαρὰ συννενούνται καὶ ἀναφαίνονται ἐπὶ πάντων καὶ ὑπὸ πάντων ἀκολουθούνται ἀπροσποιήτως καὶ ἀπερίττως. Ἐκεῖ καὶ ἄκων τὶς καθίσταται χριστιανὸς καὶ ἑορτάζει τὴν Ἀνάστασιν καὶ τὴν Ἀγάπην» 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

Ο δήμος Αργιθέας με έγγραφό του 482/03/02/2017 προς την Υπουργό ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ και Αθλητισμού κ. Λυδία Κονιόρδου, τον Γενικό Γραμματέα Πολιτισμού κ. Μαρία Ανδρεαδάκη Βλαζάκη, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ, ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ, ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, Εφορεία αρχαιοτήτων Καρδίτσας, Ε΄ Εφορεία Νεώτερων μνημείων και Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων γνωστοποιούσε ότι:

Στο ξενοδοχείο Κιέριον, κόπηκε η βασιλόπιτα και ακολούθησαν βραβεύσεις ανθρώπων που υπηρέτησαν και υπηρετούν το χώρο του τοπικού ποδοσφαίρου. Τοποθέτηση έκανε ο πρόεδρος της ΕΠΣΚ κ. Μανώλης Παλάσκας, ενώ χαιρέτησαν ο περιφερειακός Σύμβουλος κ. Κωστής Νούσιος, ο Δήμαρχος Καρδίτσας κ. Φ. Αλεξάκος, ο πρόεδρος της ΠΕΔ και Δήμαρχος Μουζακίου κ. Γιώργος Κωτσός, ο Δήμαρχος Σοφάδων κ. Θάνος Σκάρλος, ο Δήμαρχος Παλαμά κ. Σακελλαρίου, ο Δήμαρχος Αργιθέας κ. Λάμπρος Τσιβόλας, η Διευθύντρια Α/θμιας Εκπαίδευσης κ. Ε. Μητσιάδη και ο εκπρόσωπος της Ι.Μ Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων.