ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Προς τα πίσω δε γυρίζουμε ποτέ το βήμα μας παρά μόνο το βλέμμα μας- αυτό το δεύτερο είναι αδήριτη ανάγκη. Απ΄ τη δέσμευση του χρόνου, ως βασική παραμέτρου ζωής, ο άνθρωπος απαλλάσσεται με τη γνώση και τη δημιουργία. Το ιστορικό βιβλίο έρχεται να ικανοποιήσει το πρώτο, τη γνώση, και να βοηθήσει έτσι στη δημιουργία.

Ο Δήμος Αργιθέας, πιστεύοντας πάντα ότι τα βιβλία είναι σηματοδότες και δρομοδείκτες ζωής, προβαίνει, στο μέτρο του δυνατού, στον έμπρακτο σεβασμό προς το βιβλίο. Φέτος επιλέξαμε την επανέκδοση του βιβλίου «Από τ΄ άγραφα» του Αργιθεάτη μετανάστη στην Αμερική ιερέα Γεωργίου Δ. Στάθη. Πρωτοεκδόθηκε στα μέσα της δεκαετίας του 50 και επανεκδόθηκε από τον ίδιο συμπληρωμένο το 1971.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Επανεκδόθηκε από τον Δήμο Αργιθέας το βιβλίο του Κωνσταντίνου Σπ. Τσιώλη «Τὸ Πετρῆλο τῶν Ἀγράφων κατὰ τὴν Τουρκοκρατία βάσει Ὀθωμανικῶν ἐγγράφων καὶ χειρόγραφων πηγῶν».

Η πρώτη παρουσίαση της μελέτης παρουσιάστηκε σε ημερίδα στις 9 Αυγούστου 2013 που διοργάνωσαν η Τοπική Κοινότητα Πετρίλου και οι πολιτιστικοί σύλλογοι Πετρίλου.

Η πρώτη έκδοση του βιβλίου έγινε από τον ίδιο τον συγγραφέα σε περιορισμένο αριθμό αντιτύπων. Στη συνέχεια ο συγγραφές κ. Κωνσταντίνος Σπ. Τσιώλης  παραχώρησε τα δικαιώματα ανατύπωσης στο Δήμο Αργιθέας που προχώρησε στην έκδοσή του.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

                                                          Η παραγωγή Πολιτισμού ως αντίσταση στην παρακμή

Η ανάδειξη των Ανθρώπων που υπηρέτησαν σε ολάκερη τη ζωή τους την τέχνη στην όποια μορφή της, είναι πέρα από απότιση τιμής και αναγνώρισης, η στοιχειώδης προσφορά μας στον πολιτισμό και στα πολιτιστικά δρώμενα της Αργιθέας μας.

Το καθήκον μας επιτείνεται περαιτέρω, όταν αυτοί οι πνευματικοί Άνθρωποι, γεννήθηκαν, ανδρώθηκαν, αγάπη σαν, δημιούργησαν και υπηρέτησαν τον ορεινό τόπο μας ως δάσκαλοί του, στις δύσκολες εποχές του.Ο Πανούλας μας έγραψε «τραγούδια αμέτρητα» κι αυτή τη φορά «το σπίτι του» υποχρεούται, τουλάχιστον, να τον καταγράψει στην «ονειροφαντασία» του.