Απαγόρευση Αλιείας Πέστροφας στους ποταμούς, παραποτάμους και τα ρέματα της περιοχής του Δήμου Αργιθέας

Απαγορεύεται η διενέργεια αλιείας πέστροφας με κάθε μέσο και εργαλείο σε όλα τα ποτάμια, τους παραπόταμους και τις πηγές τους καθώς και σε όλα τα υδάτινα οικοσυστήματα εσωτερικών υδάτων του Δήμου Αργιθέας (με εξαίρεση τη λίμνη Στεφανιάδας όπου θα τηρούνται οι προβλεπόμενες διατάξεις) δεδομένου ότι όχι μόνο δεν έχουν εκλείψει οι λόγοι της επιβολής της απαγόρευσης αλιείας κατά το προηγούμενο έτος (σημαντική μείωση ή καταστροφής των ιχθυοαποθεμάτων της ορεινής πέστροφας και ιδιαίτερα του γόνου της), αλλά έχουν ενταθεί οι καταστροφικές συνέπειες, λόγω των συνεχών πλημμυρικών φαινομένων.

Η απαγορευτική περίοδος θα διαρκέσει για ένα (1) χρόνο και συγκεκριμένα από 17 Απριλίου 2017 μέχρι 17 Απριλίου 1018.

Την τήρηση της παρούσας απόφασης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις έχουν οι Δασικές Υπηρεσίες αρμοδιότητάς τους.

Οι παραβάτες διώκονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Αλιευτικού Κώδικα (Ν.Δ. 420/70)  και των Νόμων 1740/87 και 2040/92.  


Για τις άλλες περιοχές του νομού Καρδίτσας προβλέπεται:

Απαγορεύεται η διενέργεια αλιείας με κάθε μέσο και εργαλείο στις Λίμνες Ν. Πλαστήρα και Σμοκόβου από 17 Απριλίου 2017 ημέρα Δευτέρα έως 31 Μαΐου 2017 ημέρα Τετάρτη, για την προστασία της αναπαραγωγής των υδρόβιων ειδών.

Απαγορεύεται η διενέργεια αλιείας, κατά την ίδια χρονική περίοδο, με κάθε μέσο και εργαλείο, στους ποταμούς, παραπόταμους και κανάλια του νομού μας για τους ίδιους λόγους.

Κατά την διάρκεια της απαγόρευσης, δεν επιτρέπεται να υπάρχουν σκάφη εντός των λιμνών. Αυτά πρέπει να απομακρυνθούν άμεσα με ευθύνη των κατόχων τους και σε απόσταση τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων από το νερό.

Κατά παρέκκλιση της εν λόγω απόφασης, επιτρέπεται η διενέργεια δειγματοληψίας για ερευνητικούς σκοπούς από Ερευνητικά Ιδρύματα και Πανεπιστήμια, μετά από σύμφωνη γνώμη του Τμήματος Αλιείας της Δ.Α.Ο.Κ. Καρδίτσας, σύμφωνα με τις διατάξεις περί προστασίας της άγριας πανίδας και χλωρίδας.

Την τήρηση της παρούσας απόφασης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις έχουν οι Αστυνομικές Αρχές και οι Δασικές Υπηρεσίες αρμοδιότητάς τους.

Οι παραβάτες διώκονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Αλιευτικού Κώδικα (Ν.Δ.420/70) και των Νόμων 1740/87 και 2040/92.  

 

Τα σχετικά έγγραφα της περιφέρειας

Απαγόρευση Αλιείας Πέστροφας στους ποταμούς, παραποτάμους και τα ρέματα της περιοχής του Δήμου Αργιθέας

Απαγόρευση Αλιείας στους ποταμούς και τις  λίμνες  της Περιφερειακής Ενότητας    Καρδίτσας

 

1 2 34 5 6 7 8 9 10