ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΝΕΡΓΕΙΑ ΑΥΤΟΨΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018

Τετάρτη 10 Οκτωβρίου

Δημοτικό Διαμέρισμα Αχελώου

1ο Κλιμάκιο: Αργύρι – Βραγκιανά – Μάραθος – Β΄ Μαραθος – Γ΄ Μάραθος

 

Δημοτικό Διαμέρισμα Δυτικής Αργιθέας

1ο Κλιμάκιο: Ελληνικά – Καλη Κώμη – Πετρωτό

2ο Κλιμάκιο: Θερινό – Μεσοβούνι - Ανθηρό

3ο Κλιμάκιο: Αργιθέα – Καρυά

Τα κλιμάκια που ολοκληρώνουν τις αυτοψίες στα χωριά που έχουν οριστεί θα καταλήγουν στο Ανθηρό.

 

Δημοτικό Διαμέρισμα Ανατολικής Αργιθέας

1ο Κλιμάκιο: Στεφανιάδα – Μονή Σπηλιάς – Κουμπουριανά – Πετροχώρι

2ο Κλιμάκιο: Λεοντίτο – Φουντωτό – Δροσάτο

Ολοκληρώνοντας τις αυτοψίες στα χωριά  τα δύο κλιμάκια θα καταλήξουν σε Βλάσι – Πετρίλια.

 

Αν οι αυτοψίες δεν ολοκληρωθούν την Τετάρτη θα συνεχιστούν την επομένη ημέρα Πέμπτη 11 Οκτωβρίου.

 

Παράλληλα τα κλιμάκια θα συνοδεύονται από μηχανικούς του Υπουργείου Πολιτισμού και της Εφορίας Αρχαιοτήτων για την πραγματοποίηση αυτοψίας των καταγεγραμμένων μνημείων της περιοχής.

 

 

 

 

1 2 34 5 6 7 8 9 10