Το Γεφύρι του Τριζόλου

Σύμφωνα με την παράδοση χτίστηκε το 13ο αιώνα. Σήμερα είναι το μεγαλύτερο σε μέγεθος μονότοξο γεφύρι της Θεσσαλίας με άνοιγμα τόξου 30μ και ύψος 15,50μ.

Θεμελιωμένο σε βράχους γεφυρώνει το λιασκοβίτικο ποτάμι κοντά στη θέση Βαϊτση, λίγο παρακάτω από την συμβολή των ποταμών Ανθιριώτικου και Μεσοβουνίωτικου, αμφότεροι παραπόταμοι του Αχελώου. Από παλιά μέχρι και τη δεκαετία του 1970, οι κάτοικοι της Καρυάς επικοινωνούσαν με τον κεντρικό δρόμο που οδηγεί στο Μουζάκι με μουλαρόδρομο μέσω του γεφυριού. Κάποια τυχαία κατολίσθηση έκοψε το μονοπάτι και από τότε δε χρησιμοποιήθηκε παρά την καλή του κατάσταση.