Εγκρίθηκε από το Δασαρχείο Μουζακίου η τοποθέτηση δύο ανεμολογικών ιστών σε Πετρίλο και Ανθοχώρι

Σε έγκριση εγκατάστασης δύο ανεμολογικών ιστών ύψους 80 μ., στην τοποθεσία «Παλιομάνδρι» εντός του Δημοτικού Δάσους Πετρίλου, και «Ζυγουρολίβαδο» στα όρια του δημοτικού δάσους Πετρίλου, του Δημοτικού δάσους Ανθοχωρίου και του Διακατεχόμενου Δάσους Βλασίου, των Δήμων Αργιθέας και Μουζακίου προχώρησε σήμερα (29/10) το Δασαρχείο Μουζακίου.

Είχε προηγηθεί αίτημα στις 17 Οκτωβρίου 2018 της εταιρείας  με “CL AM ΑΡΓΙΘΕΑ WIND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «CL-AM ΑΡΓΙΘΕΑ Α.Ε.Ε.». Το 2011 τα δύο Δημοτικά Συμβούλια Αργιθέας και Μουζακίου είχαν προχωρήσει σε αποφάσεις με τις οποίες συμφωνούσαν στην τοποθέτηση των δύο ανεμολογικών ιστών.

Η απόφαση ισχύει (δεν υποκαθιστά άλλες άδειες ή και εγκρίσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία) για όσο χρόνο απαιτείται για τις ανάγκες μέτρησης του ανέμου με την εταιρεία να υποχρεούται μετά την ολοκλήρωση των μετρήσεων να προχωρήσει σε αποκαθήλωση του ιστού και σε αποκατάσταση του περιβάλλοντος από τυχόν αλλοιώσεις.

Θυμίζουμε ότι στις 15 Οκτωβρίου είχε εγκριθεί αίτημα για τοποθέτηση ανεμολογικού ιστού στη θέση «Χονδροσπάνι», στα όρια των Δημοσίων Δασών Δροσάτου και Πετροχωρίου, στη Δ.Ε. Ανατολικής Αργιθέας.

 

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αργιθέας 78-2011

Απόφαση Δασαρχείου Μουζακίου

 

Παλαιότερες σχετικές αποφάσεις

68-2003

45-2007

154-2009

94-2012

Επιστολή που έχουν σταλεί σε εταιρίες

Επιστολή δημάρχου προς Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος