Τα Νέα του Δήμου

Δημοσιεύτηκε ο νόμος 4563/18  (ΦΕΚ 169/20.09.2018 τεύχος Α' )  που δίνει πρόσβαση των μόνιμων

...