ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ προς τους κτηνοτρόφους ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ: ΚΥΡΙΑΚΗ (13-08-2016) ΚΑΙ ΩΡΑ 11.00 π.μ ΣΤΟ ΠΕΤΡΙΛΟ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ)

ΕΝΟΨΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΣΕ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΓΙΘΕΑΣ (ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΟΖΩΔΟΥΣ ΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΑΣ) ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΛΗΨΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΖΩΝΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ

ΚΑΛΕΙΣΤΕ ΟΠΩΣ ΠΡΟΣΕΛΘΕΤΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ (13-08-2016) ΚΑΙ ΩΡΑ 11.00 π.μ ΣΤΟ ΠΕΤΡΙΛΟ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΒΙΟΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΧΑΙΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ

 

ΤΟ Τμήμα Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας ενημερώνει τους κτηνοτρόφους

Απόφαση Περιφερειάρχη

Δελτίο Τύπου: Κρούσμα οζώδους Δερματίτιδας των Βοοειδών στο Νομό Καρδίτσας

Εφαρμογή Μέτρων Βιοασφάλειας στις Βοοτροφικές Εκμεταλλευσεις

Ζώνες προστασίας

Οικισμοί εντός ακτίνας 25 χιλιομέτρων

Υγειονομική ταφή μολυσμένων από Οζώδη Δερματίτιδα βοοειδών

Σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης για την καταπολέμηση των ασθενειών του Παραρτήματος I του π.δ. 138/1995 ΦΕΚ 88/τ.Α΄ (Οδηγία 92/119/ΕΟΚ)