Πεζοπορικός τουρισμός - Διαδικασίες πιστοποίησης μονοπατιών Καρδίτσας

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας έχει δρομολογήσει πολιτικές οργάνωσης του πεζοπορικού τουρισμού στο πλαίσιο των οποίων έχει οργανωθεί σεμινάριο για την πιστοποίηση μονοπατιών και την τουριστική αξιοποίηση αυτών.

Στο πλαίσιο αυτό, την Τετάρτη 5/7/17, οργανώθηκε από την Αντιπεριφέρεια Καρδίτσας, σύσκεψη Δήμων και αρμόδιων φορέων (Διεύθυνση Δασών, Σύλλογος Δασολόγων, ΕΟΣΚ, ΑΝΚΑ, Ένωση Αγροτουρισμού κλπ) όπου συζητήθηκε η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί, ώστε να χαραχθεί και να πιστοποιηθεί ένα μονοπάτι στον ορεινό όγκο του Νομού, αξιοποιώντας υφιστάμενους πόρους του ΕΣΠΑ και του CLLD/LEADER.

Σημειώνεται ότι στο τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER έχει ενσωματωθεί σχέδιο Διατοπικής Συνεργασίας με θέμα την αξιοποίηση των μονοπατιών.

Για να οργανωθεί καλίτερα η διαδικασία πιστοποίησης προτάθηκε να πραγματοποιηθεί στο Δασαρχείο Καρδίτσας μια τεχνική συνάντηση με τη συμμετοχή του ΕΟΣΚ, του Συλλόγου Δασολόγων και της ΑΝΚΑ.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 10/7/17 και κατέληξε στην περιγραφή σταδίων που αν ακολουθηθούν θα επιταχύνουν τη διαδικασία.

Στο επισυναπτόμενο αρχείο «Διαδικασίες πιστοποίησης μονοπατιών Καρδίτσας» υπάρχει συνοπτική παρουσίαση των σταδίων.

Τέλος, επισυνάπτεται η ΥΑ 151344/165/17 (ΦΕΚ Β206/17), η οποία καθορίζει τις τεχνικές προδιαγραφές χάραξης, σήμανσης, διάνοιξης και συντήρησης των ορειβατικών - πεζοπορικών μονοπατιών και η απόφαση ορισμού των Συμβουλευτικών Επιτροπών Πεζοπορικών – Οδοιπορικών Δραστηριοτήτων (ΣΕΠΟΔ) του Ν. Καρδίτσας

 

Τα σχετικά έγγραφα στους συνδέσμους που ακολουθούν:

Διαδικασίες πιστοποίησης μονοπατιών Καρδίτσας

Συγκρότηση Συμβουλευτικών Επιτροπών Πεζοπορικών – Ορειβατικών Δραστηριοτήτων (ΣΕΠΟΔ) Ν. Καρδίτσας

ΦΕΚ 206 Β 2017 - Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών χάραξης, σήμανσης, διάνοιξης και συντήρησης των ορειβατικών - πεζοπορικών μονοπατιών