Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης των κλειστών Σχολείων στους πολιτιστικούς φορείς της Αργιθέας

Ο δήμος Αργιθέας, αφού ολοκλήρωσε τις διαδικασίες τοπογράφησης και καταγραφής των δημοτικών κτιρίων, που λειτουργούσαν παλιότερα ως Σχολικές μονάδες στα Χωριά της Αργιθέας, προχώρησε στις τυπικές διαδικασίες για την παραχώρηση της χρήσης τους στους πολιτιστικούς φορείς της Αργιθέας, που υπέβαλλαν αντίστοιχα αιτήματα.

Προηγουμένως εγκρίθηκαν τα αντίστοιχα αιτήματα από το δημοτικό συμβούλιο με ομόφωνες αποφάσεις.

Οι αντίστοιχες πράξεις υπογράφηκαν από τους φορείς και αναρτήθηκαν στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.  

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ επίσης ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ φορείς να υποβάλλουν αντίστοιχα αιτήματα για τον ορθολογιστική χρήση των δημοτικών κτιρίων επ’ ωφελεία των δημοτών του δήμου Αργιθέας.